U bent hier

Wie biedt zich aan voor de nieuwe Oddy-test?

vrijdag 9 maart 2018 - 22:15

Figuur 1: schematische weergave van de Oddy-test. Bron: https://collbeheer.wordpress.com/

De Oddy-test is een test die gebruikt wordt voor het vaststellen van de aanwezigheid van corrosieve dampen die – bijvoorbeeld – uit vitrinematerialen kunnen komen. De test maakt gebruik van coupons van zilver, lood en koper, die samen met het te testen materiaal, en wat water, gedurende 28 dagen worden opgesloten bij een temperatuur van 60˚C (zie figuur 1).

Na deze test worden de coupons visueel beoordeeld op de aanwezigheid van corrosieproducten. Corrosieproducten op zilver duiden op zwavelhoudende dampen; aanslag op koper op chlorides, oxiden en zwavel; aanslag op de loden coupon duidt op organische zuren en aldehyden.

De visuele boordeling vraagt ervaring; tot welke mate van oxidatie van de coupons is het materiaal acceptabel voor het gebruik in een bepaalde toepassing? Helaas duurt het testen van materialen maar liefst 28 dagen, is de voorbereiding van de test arbeidsintensief en geeft de test geen inzicht in de identiteit van de gassen die uitdampen.  

Dat kan anders.

Gregory Smith en Michael Samide* hebben het idee gelanceerd de resultaten van de Oddy-test te vergelijken met een Evolved Gas Analysis (EGA) en Gaschromatografie Massaspectometrie (GCMS). Een EGA-GCMS-analyse van een verdacht materiaal duurt ongeveer 30 minuten, in plaats van 28 dagen voor de Oddy-test. De EGA-GCMS-analyse geeft inzicht in de identiteit en de hoeveelheid van de gassen die uitdampen.

De eerste stap in het protocol is de vergelijking van de Oddy-testresultaten met de EGA-GCMS-analyses. Welk soort gassen veroorzaakt welke soort corrosie en welke hoeveelheid uitgedampte gassen is nog toelaatbaar? Wat komt er uit MDF of PVC en wat zegt de Oddy-test hierover?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezit inmiddels een EGA-GCMS-instrument. De vraag is nu: wie biedt zich aan voor het inzetten en de beoordeling van Oddy-testen, met als resultaat een 'anders Oddy-test van 30 minuten'?

Graag opgeven bij Henk van Keulen.
Specialist Conservering & Restauratie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

* M. Samide, G.D. Smith, Journal of Chromatography A, 1426, 2015, p. 201-208.   

Reacties