U bent hier

Originaliteit en authenticiteit: een echte Socratische dialoog

29
nov
donderdag 29 november 2018 - 10:00 tot 16:30 | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort
Toevoegen aan persoonlijke kalender
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De Socratische dialoog onderzoekt deze keer de begrippen originaliteit en authenticiteit. Dit zijn twee begrippen - of drie als men het woord ‘echtheid’ daar onder schaart – die mogelijk beslissend zijn bij het waarderen, gebruiken, behouden, conserveren en presenteren van cultureel erfgoed. Het zijn ook begrippen die op verschillende wijze worden geinterpreteerd. Tijdens de bijeenkomst op 29 november onderzoeken we onze meningen en percepties over de definitie en toepassing van de twee begrippen aan de hand van case studies.

De twee begrippen komen bijvoorbeeld ter sprake bij beslissingen over óf en hoe men een schilderij mag retoucheren respectievelijk of men een vergeelde vernis ten dele of volledig mag verwijderen, bij de discussie over de restauratie van de zwaar beschadigde ‘Denker’ van Rodin (Singer Museum in Laren), bij beslissingen over welke details van een monument bij de herstemming moet houden, bij het gebruik van reproducties van verkleurde fotowerken voor tentoonstellingen of de vervanging van onderdelen. De begrippen originaliteit en authenticiteit spelen ook een belangrijke rol in discussies over de aard van de intenties van de kunstenaars/makers. Vooral het gebruik van de modernste geavanceerde technologie over ‘science-based conservation’ roept vele vragen op over wat origineel of authentiek is en wat dat betekent.

Socratisch gesprek

Het onderzoeksgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Deze dialoog wordt door professionals begeleid, die getraind zijn in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en deze kritisch kan (laten) onderzoeken. Het doel van een Socratisch dialoog is niet om de gestelde vraag direct te beantwoorden. Het doel is de deelnemers te helpen om elkaars en hun eigen meningen over betekenis van de termen originaliteit en authenticiteit te begrijpen, en vervolgens toe te passen in hun beslissingen over ingrepen in de toekomst.

Voor beslissers en uitvoerders

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei cultureel erfgoed: gebouwen, museale objecten en collecties, archeologische vondsten, landschappen, stadsgezichten, herbestemde gebouwen, enz.

Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u een case study uit eigen praktijk in wilt brengen met een voorbeeld van een restauratie of restauratiebeslissing die draaide om vragen over originaliteit en authenticiteit. Het gaat dan om eventuele beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd  ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een case study wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.

Aanmelden en kosten

De bijeenkomst is inmiddels volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden maar u wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Gebruik daarvoor dit aanmeldformulier Socratische dialoog

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 50 (incl. koffie, thee, lunch en borrel) per persoon. Dit bedrag graag na bevestiging aanmelding overmaken op IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. OCW te Den Haag. Vermeld daarbij in elk geval: naam deelnemer en ‘RCE Socratisch gesprek 29-11-18 P/000955’.

Reacties